Jouw verhaal, jouw aanbod, jouw boodschap op de juiste manier onder de aandacht brengen bij jouw doelgroep. Dat is wat we doen en zo pakken wij dat aan.

Alles begint met natuurlijk met dat verhaal, die boodschap, het product. Tijdens een uitgebreide intake stellen we op basis van jouw wensen en verwachtingen samen de bijbehorende doelen vast. En koppelen daar vervolgens de uit te voeren acties aan die we vastleggen in een contentkalender.

Die kalender is de leidraad voor alle afspraken en werkzaamheden. Inclusief een maandelijks overleg over de concrete voortgang. Over hoe we wekelijks jouw verhaal op de vastgestelde platforms verspreiden. In de vorm van op maat gemaakte berichten, blogs, foto’s of video’s. En eventueel met aanvullende training en advies.

De resultaten zijn altijd meetbaar en daardoor zichtbaar. Een heldere (voortgangs)rapportage maakt daarom vast onderdeel uit van onze gestructureerde werkwijze

Gestructureerde werkwijze

Ondanks alle verschillende verhalen, wensen en eisen van de opdrachtgevers is onze werkwijze zeer gestructureerd als volgt in te delen:

1. Intake

 • Een uitgebreide startgesprek waarin de samenwerking overeengekomen en vastgelegd wordt:
 • Bepalen van de doelen
 • Opstellen van de contentkalender
 • Plannen van maandelijkse overlegvorm (skype, telefoon, chat)
 • Instellen bronnen en monitoring

2. Content

Aan de hand van de contentkalender bepalen welke content op welk platform geplaatst en of gepromoot wordt. SocConCom adviseert in het juist gebruik van het kanaal een de boodschap. Denk aan:

 • LinkedIn (company page & individuele pagina)
 • Facebook (Fanpage)
 • Twitter
 • Instagram
 • Snapchat
 • Email
 • Blog

3. Visuals en inhakers

De creatieve consultants van SocConCom bedenken passende en wervende teksten en visuals om op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Inhakers zorgen (mits goed bedacht en geplaatst in de juiste context op het juiste kanaal) vaak voor een hoog organisch bereik.

4. Rapportage

Duidelijk inzicht in de status van jouw social media kanalen. Aan de hand van eerder gestelde KPI’s wordt duidelijk of de doelstellingen worden behaald en welke kanalen en content verder kunnen worden verbeterd en uitgebouwd.

5. E-mail marketing

Niet alleen social media maar ook e-mail marketing is een belangrijk middel om je doelgroep te bereiken. Door middel van nieuwsbrieven heb je de mogelijkheid een “andere” doelgroep te bereiken dan alleen via social media. Ook kan e-mail marketing worden gebruikt voor opvolging van commerciële contacten en klanttevredenheidsonderzoeken.

6. Advertsing (optioneel)

Aanvullende advertising is soms wenselijk om de gestelde doelen te bereiken. SocConCom adviseert en ondersteund met betaalde social media campagnes om de boodschap breder bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Hoe en waar krijgt u het beste bereik per euro.